ابهام جدید در عملکرد شرکت ایران خودرو/آیا خودروسازان در بازار ارز سفته بازی کرده اند؟+سند

در سال جدید که به نام سال رونق تولید نام گذاری شده است، توجه به تولید بایستی در کانون برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و اهداف قرار گیرد. قاعدتا نگاه سطحی به تولید، آفت اصلی سیاست گذاری است. به نظر می رسد بیش از هر کاری بایستی نگاه به تولید تغییر کند.

متاسفانه تولید در اقتصاد ایران به دلیل حاکمیت مدیریت سیاسی مظلوم واقع شده است. تولید بیش از آنکه هدف حکمرانی باشد، ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی است. به بیان دیگر تولید ابزاری برای تحقق منافع سیاسی است و نه هدفی برای مقاوم سازی اقتصاد.

عینیت چنین پدیده ای در بخش های مختلف اقتصاد ایران مشهود است. در هم تنیدگی و ایجاد منافع مشترک بین بنگاه های اقتصادی مختلف است که به لحاظ فعالیت ارتباطی با یکدیگر ندارند، یکی از مصادیق این موضوع می باشد.
در این خصوص می توان به ارتباط بانک پارسیان و شرکت ایران خودرو اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد دو عضو از هیئت مدیره ایران خودرو، در بانک پارسیان که یک نهاد مالی است، عضو هئیت مدیره می باشند.

حجت الله صیدی  در حال حاضر مدیرعامل بانک صادرات است و پیش از این در بانک پارسیان عضو هیئت مدیره بوده است.

طبق قوانین جاری بانک مرکزی فردی می تواند عضو هیئت مدیره بانک شود که دارای حداقل 5 سال سابقه فعالیت بانکی یا بورسی باشد. این در حالی است که هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو  که در حال حاضر رئیس هیئت مدیره بانک پارسیان است، دارای این سوابق نیست و لذا براساس قوانین تخلف صورت گرفته است.
فارغ از چنین تخلفی علت چنین انتصاباتی محل سوال است. آیا چنین در هم تنیدگی برای تقویت تولید بوده یا موضوعات دیگر؟ چرا با وجود اینکه در حدود 20 درصد از سهام بانک پارسیان در تصاحب شرکت ایران خودرو است، همچنان این شرکت خودروسازی با کمبود نقدینگی مواجه است؟ آیا ممکن است برخی از منابع ایران خودرو به جای صرف تولید خودرو در بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و سکه هزینه شده باشد؟
ابهامات جدید مطرح شده نیازمند بررسی جدی و دقیق ساختار خودروسازی و بانکداری کشور است.

به نظر می رسد مدیران این دو شرکت بایستی در خصوص مسائل مذکور شفاف سازی نمایند. تا زمانی که مسائلی از این دست در ساختار تولیدی کشور روشن نگردد نمی توان انتظار رونق تولید داشت. چرا که تولید هدف است و نه ابزار برای جریان های خاص.