به گزارش برنا از اندیمشک، شب گذشته محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سد و نیروگاه دز بازدید کرد.

در این بازدید، آذری جهرمی از قسمت های مختلف سد و نیروگاه دز، دیدن کرد و در جریان آخرین وضعیت سد و نیروگاه دز، آورد رودخانه، میزان سرریز و  چگونگی کنترل سیلاب قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تلاش و همت مدیریت و کارشناسان و متخصصان این نیروگاه در مدیریت بحران و کنترل سیلاب و جلوگیری از وقوع خسارات گسترده در پایین دست قدردانی کرد.

آذری جهرمی در بازدید از اتاق فرمان و نیروگاه دز، با توجه به پوشش ضعیف مخابراتی و اینترنتی ناشی از موقعیت کوهستانی  این منطقه و  با توجه به اهمیت استراتژیک نیروگاه دز و دیگر سدهای استان خوزستان  در تولید انرژی و کنترل سیلاب، نسبت به تقویت سیستم های مخابراتی و پوشش اینترنتی در سدهای دز، کرخه، کارون سه و مسجد سلیمان قول و دستور اکید صادر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این از سد کرخه اندیمشک دیدن کرده و در جریان آخرین وضعیت این سد نیز قرار گرفت.

لازم به ذکر است که سید حسین دهدشتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس وزیر ارتباطات را در این سفر همراهی می کند.