آتش سوزی نمایشگاه بهاره گچساران مهار شد

آتش نشانی گچساران

‌رئیس ایستگاه های آتش نشانی گچساران گفت: آتش سوزی که به دلیل اتصال برق جعبه کنترل فیوض در نمایشگاه بهاره شهرستان به وجود آمد، مهار شد.

‌” کامبیز افشین پور”  ‌افزود: با حضور به موقع و سریع مأموران ایستگاه آتش نشانی شماره 2 گچساران آتش درنمایشگاه بهاره گچساران مهار شد.

وی بیان کرد: آتش سوزی که به دلیل اتصال برق جعبه کنترل فیوض در نمایشگاه بهاره شهرستان گچساران به وجود آمد، مهار شد.

رئیس ایستگاه های آتش نشانی گچساران تصریح کرد: این جعبه کنترل فیوض در داخل نمایشگاه بوده که با حضور سریع و به موقع پرسنل ایستگاه آتش نشانی 2 این شهرستان از سرایت آتش به غرفه های جلوگیری شد.

افشین پورعنوان کرد: خوشبختانه این آتش سوزی به نقاط دیگر نمایشگاه سرایت نکرده است.

وی ادامه داد: این حادثه در ساعت 20 امشب به آتش نشانی اطلاع داده شد که ایستگاه آتش نشانی 2 گچساران ظرف مدت 4 دقبقه خود را محل رساندند.

به گزارش ایسنا، نمایشگاه بهاره گچساران هرساله در اسفند ماه در محل سالن نمایشگاه فرمانداری پشت ترمینال این شهرستان برگزار می شود.