کمبود تجهیزات آزمایشگاهی نداریم/واردات کولبری به صرفه نیست

رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های تجهیزات پزشکی گفت: با توجه به تامین مناسب اقلام مورد نیاز آزمایشگاه های تشخیص طبی و قیمت مناسب آنها، موضوع تامین از طریق کولبری و قاچاق مقرون به صرفه نیست.

محمدعلی حیدری، در واکنش به انتشار خبری در برخی رسانه ها مبنی بر کمبود تجهیزات و فرآورده های مصرفی آزمایشگاهی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی کشور، اظهار کرد: با توجه به اظهارنظر یکی از مسئولین انجمن های آزمایشگاهی مبنی بر کمبود تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها، باید گفت که به طور کلی، دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز درمانی و کلینیک ها، موارد کمبود تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی را از طریق داشبورد مدیریتی به اداره تجهیزات پزشکی اعلام می کنند و متعاقب آن نیز گروه نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی به صورت روزانه کمبودها را پایش و با همکاری شرکت های تجهیزات پزشکی درجهت رفع آنها اقدام می کنند.

وی افزود: تاکنون تامین ملزومات مصرفی آزمایشگاهی به خوبی انجام شده است و با تشکیل جلسات مستمر با دانشگاه های قطب و شرکت های تامین کننده، در حال برنامه ریزی برای تامین ملزومات مصرفی آزمایشگاهی سال آینده هستیم.

حیدری تصریح کرد: در حوزه تجهیزات و فرآورده های مصرفی آزمایشگاهی تاکنون کمبود خاصی رخ نداده است. برخی موارد هم که به دلیل مشکلات داخلی کمپانی تامین کننده و تغییر نمایندگی، در توزیع ملزومات مصرفی آزمایشگاه ها، تاخیر به وجود آمده بود، از ابتدای ماه جاری، مشکلات برطرف شده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه با توجه به تامین مناسب اقلام مورد نیاز آزمایشگاه های تشخیص طبی و قیمت مناسب آنها در سطح عرضه، موضوع تامین از طریق کولبری و قاچاق مقرون به صرفه اقتصادی نیست، عنوان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، تلاش و همگرایی تمامی دست اندرکاران نظام سلامت از جمله تامین کنندگان، توزیع کنندگان، آزمایشگاه ها و انجمن های مربوطه ضروری است.

رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی در پایان تاکید کرد: نمایندگان انجمن های تخصصی آزمایشگاهی در کمیته تخصصی IVD حضور دارند و از روند تامین کیت های آزمایشگاهی مطلع اند و لذا، تاکنون موضوع کمبود گسترده در این کمیته مطرح نشده است و تنها برند خاصی دچار مشکل شده بود که با افزایش تامین سایر برندها، تامین کیت ها جبران شد.