9 بهمن 1397 ساعت 14:51

کد خبر :478069

- Baztab - https://baztab.ir -

بازدید بازرس ویژه سازمان ملل از کنسولگری عربستان در استانبول

کنسولگری عربستان

بازرس ویژه سازمان ملل در راستای تحقیقات در خصوص پرونده ترور جمال خاشقجی از ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول بازدید کرد.

«اگنس کالامارد» بازرس ویژه سازمان ملل در پرونده ترور جمال خاشقجی امروز از ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول بازدید کرد.

این بازدید کالامارد در چارچوب تحقیقات بین المللی در خصوص ترور جمال خاشقجی صورت گرفت.

کالامارد تحقیقات خود را از روز گذشته به مدت یک هفته در ترکیه آغاز کرده و قرار است با دادستان این کشور نیز دیدار کند.

به گزارش مهر ،وی قرار است نتایج بررسی های خود را در جلسه ژوئن ۲۰۱۹ یعنی حدود ۶ ماه دیگر به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد کرد.