- Baztab - https://baztab.ir -

«گوترش»صلاحیت به رسمیت شناختن افراد به عنوان رؤسای جمهور را ندارد

سازمان ملل با اعلام اینکه «آنتونیو گوترش» حق به رسمیت شناختن افراد مختلف به عنوان رؤسای جمهور کشورها را ندارد، تأکید کرد: ما به کار خود با نماینده فعلی ونزوئلا در سازمان ملل ادامه می دهیم.

سازمان ملل متحد به درخواست ها از «آنتونیو گوترش» دبیرکل این سازمان برای به رسمیت شناختن «خوان گوایدو» رئیس پارلمان ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری این کشور، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این سازمان اعلام کرده است که دبیرکل سازمان ملل متحد از چنین اختیاری برخوردار نیست که افراد را به عنوان رؤسای جمهور کشورها به رسمیت بشناسد.

سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرده است که گوترش درحال حاضر بیش از هرچیزی به ملت ونزوئلا فکر می کند.

این سازمان همچنین تأکید کرده است: سازمان ملل همچنان به کار خود با نماینده فعلی ونزوئلا در سازمان ملل ادامه می دهد.

گفتنی است، پیشتر شماری از سران کشورها در اقدامی غیرمعمول و غیردموکراتیک، «خوان گوایدو» رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری قانونی این کشور به رسمیت شماردند!