تحقیقات مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا روبه پایان است

روسیه

سرپرست دادگستری آمریکا اعلام کرد تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه وزارت دادگستری در مورد نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ به پایان خود نزدیک می‌شود.

«متئو ویتیکر» سرپرست دادگستری آمریکا این موضوع را در حاشیه نشست خبری در خصوص اتهامات علیه شرکت هواوی و منگ وانجو، مدیر مالی این شرکت چینی، مطرح کرد.

سرپرست دادگستری آمریکا گفته است: به طور کامل از تحقیقات مطلع شده‌ام و منتظرم که بازرس ویژه رابرت مولر گزارش نهایی خود را ارائه کند. تحقیقات به تکمیل شدن و پایان خود نزدیک می‌شود و امیدوارم که در اسرع وقت ما گزارش بازرس مولر را دریافت کنیم.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از برکناری «جف سشنز» در اواخر آبان، سرپرستی وزارت دادگستری را به متئو ویتیکر معاون او سپرد و به این ترتیب او عالی‌ترین مقام قضایی آمریکا خواهد بود که بر پرونده تحقیقات بازرس مولر نظارت خواهد کرد.

انتصاب متئو ویتیکر به عنوان سرپرست دادگستری انتقاد قانونگذاران دموکرات را درپی داشت.

دونالد ترامپ بارها تحقیقات مولر را مصداق «تعقیب کینه‌توزانه» خوانده و جف سشنز، وزیر پیشین دادگستری، را نیز به خاطر سلب مسئولیت از خود در قبال پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ هدف انتقادات شدید قرار داده بود.