- Baztab - https://baztab.ir -

دستمزد دهها هزار کارمند برای برگزیت هزینه شده است

برگزیت

بر اساس گزارش مرکز اصلاحات اروپا روند همه پرسی و مراحل اجرایی شدن برگزیت هزینه هنگفتی را بر اقتصاد انگلیس تحمیل کرده است.

به گزارش بازتاب به نقل از اروپا آنلاین، گزارشی از سوی مرکز اصلاحات اروپا منتشر شده که حاکی از کاهش رشد اقتصادی انگلیس با توجه به موضوع برگزیت است.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی اروپا به میزان ۲/۳ درصد دچار کاهش شده است که تاکنون سابقه نداشته است.

این در حالی است که کاهش رشد اقتصادی انگلیس درست معادل رقمی است که حامیان برگزیت در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا آن را در قالب رشد اقتصادی وعده داده بودند.

آمار نشان می دهد که از زمان آغاز روند برگزیت سالیانه ۱۷ میلیارد پوند ضرر و زیان مالی متوجه اقتصاد این کشور شده است، رقمی که می تواند صرف دستمزد دهها هزار کارگر و کارمند شود.

گفتنی است بر اساس توافق اولیه میان بروکسل- لندن قرار است انگلیس تا پایان ماه مارس از اتحادیه اروپا خارج شود