افشای اطلاعات با اهمیت”وایران”

 

سهام شرکت یک هزار میلیارد ریالی لیزینگ ایرانیان در شرکت مهر طریق ایرانیان به میز مزایده گذاشته خواهد شد.

شرکت لیزینگ ایرانیان با انتشار اطلاعیه ای، خبر از اقدام به مزایده فروش سهام خود در شرکت مهر طریق ایرانیان داد.

به گزارش  بازتاب به نقل از سنا، براساس این گزارش، اطلاعات منتشر شده فوق بر دوره گزارشگری جاری (سال مالی منتهی به 29 اسفند 96) آثار مالی نخواهد داشت.

یادآوری می‌شود شرکت “وایران”، در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96، سود خالص را مبلغ 212 میلیارد و 446 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را معادل 212 ریال سود اعلام کرده است که در مقایسه با سال مالی 95 معادل 6 ریال کاهش را نشان می دهد.