بررسی جایگاه اقتصاد ایران امروز ، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰

جایگاه اقتصاد ایران امروز، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰بررسی و تحلیل شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، تلخیصی از سخنرانی علی دینی اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:

در سال 2014، ما در رتبه 18 بودیم، به روش برابری در قدرت خرید، 12840 دلار. چیزی در حدود 1284 میلیارد دلار.

در سال 2030 باز ما در رتبه 18 خواهیم بود، با 1914 میلیارد دلار. ولی اتفاقی که می‌افتد این است که در سال 2014 یعنی همین یکی دو سال پیش، ترکیه یک رتبه از ما بالاتر بوده. در رده 17 بود با 1512 میلیارد دلار. در سال 2030 ترکیه در رتبه 13 قرار می‌گیرد با 2714 میلیارد دلار. عربستان در 2014، در رتبه 14 است. در 2030 در جایگاه 11 قرار می‌گیرد با 3212 میلیارد دلار.

این پیش بینی‌ها برمبنای نرخ رشد با ثبات 4 تا 4.5 درصدی برای ماست. برای یک دروه زمانی بلند مدت که همین نرخ رشد سال 91 و 92 و 93 و 94 را مبنا قرار دهیم، در حد 1 درصد هم نبوده، با 95 اگر میانگین‌اش را بگیریم. در سال 2050 ایران در جایگاه 25 قرار می‌گیرد. GDPما 3224 میلیارد دلار است. پاکستان که در سال 2014 در رتبه 25 است، کم کم جلو می‌آید و در سال 2050 پیش بینی می‌شود در رده 15 قرار بگیرد. با 4253 میلیارد دلار. عربستان هم که 5488 میلیارد دلار، در جایگاه 12 است. ترکیه هم چهارهم با 5102 میلیار دلار است. ایران 25 است.