در مورد انتخاب سرپرست برای شهرداری تصمیمی نگرفتیم

سخنگوی شورای شهر تهران عنوان کرد که شورا در مورد تعیین سرپرست برای شهرداری تهران تصمیمی نگرفته است.

علی اعطا در گفت و گو با ایسنا ،در پاسخ به سوالی در مورد تعیین سرپرست در صورت لزوم گفت: تاکنون تصمیمی برای تعیین سرپرست نداشته ایم و بنابراین در مورد مصادیق هم تصمیمی گرفته نشده است.

وی افزود: اما اگر شرایط به گونه ای پیش برود که تعیین سرپرست ضرورت پیدا کند، پیش بینی های لازم در قانون صورت پذیرفته است.

اعطا با بیان اینکه امیدواریم فاصله ای بین خاتمه حضور افشانی و صدور حکم شهردار جدید ایجاد نشود و نیازی به تعیین سرپرست نباشد. گفت: اگر شرایط به گونه ای پیش برود که طبق قانون تعیین سرپرست ضرورت پیدا کند، شورا اقدام خواهد کرد.