قرق اختصاصی، شکارگاه خصوصی نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با اشاره به فلسفه ایجاد سایت‌های تکثیر و پرورش و شکارگاه‌های خصوصی گفت: این سایت‌ها بسیار متفاوت با قرق‌های مردمی یا قرق‌های اختصاصی است.

اصغر مطهری با بیان این مطلب گفت: قرق‌های اختصاصی حیات‌وحش ترجمه نه‌چندان دقیقی از واژه private protected areas است که یکی از انواع الگوهای مدیریتی مناطق حفاظت‌شده دنیاست. این مکان‌ها طبق استانداردهای اتحادیه حفظ طبیعت (IUCN) تعریف و تبیین شده‌اند که به‌عنوان بالاترین مرجع بین‌المللی برای ارتقای شاخص‌های حفظ و ماندگاری تنوع زیستی و طبیعت، تعریف نهایی خود از حفاظت را در سه اصل نگهداشت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از منابع تنوع زیستی و طبیعی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: به‌تازگی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به‌عنوان متولی حفاظت تنوع زیستی توجه ویژه‌ای به جلب مشارکت مردم و به‌خصوص جامعه محلی (اعم از شکارچیان بومی، مرتع‌داران، چوپانان و عشایر و …) در مدیریت مناطق چهارگانه خود داشته است. ضمن آنکه نگهداری از گسستگی و عدم اتصال بین این‌گونه مناطق نیز موردتوجه بوده است. اغلب عرصه‌های طبیعی در فواصل بین مناطق حفاظت‌شده، همچنان ارزش نسبی خود را به لحاظ زیستگاهی حیات‌وحش را حفظ کرده‌اند و چنانچه این‌گونه مناطق تحت عنوان قرق‌های مردمی (اختصاصی حیات‌وحش) توسط گروه‌های بهره‌برداری محلی با تأکید به جوامع محلی مدیریت شوند علاوه بر پر کردن فضای زیستگاهی بین مناطق چهارگانه تعهدات کشورمان به مجامع بین‌المللی نظیر کنوانسیون جهانی تنوع زیستی (CBD) را جامه عمل خواهد پوشاند.

مطهری افزود: گاهی اوقات تفاوت بین قرق‌های اختصاصی، سایت‌های تکثیر و پرورش حیات‌وحش و شکارگاه‌های خصوصی برای برخی مشخص نیست.

وی تصریح کرد: مراکز تکثیر و پرورش و شکارگاه‌های خصوصی مدت‌هاست که در جهت جلوگیری از شکار حیات‌وحش و رفع بعضی نیازهای روحی و روانی و نیازهای اقتصادی اجرا و مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. نکته قابل تأمل اینجاست که کشورهای توسعه یافته در ایجاد این مراکز پیشرو بوده‌اند و این مراکز را در جهت حفاظت و حمایت از گونه‌های وحشی و برای جلوگیری از شکار حیات‌وحشی که در زیستگاه‌های طبیعی زندگی می‌کنند، ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست مدیرکل خراسان شمالی افزود: در حال حاضر ایده شکل‌گیری قرق‌های حیات‌وحش با زمامداری بخش مردمی، در دنیا شتاب گرفته است و کشورهای مختلف با فراهم آوردن شرایط تکثیر در این‌گونه مناطق، فشار ناشی از شکار غیرمجاز را از روی پارک‌های ملی و دیگر مناطق حفاظت‌شده کاسته‌اند.

به گزارش ایسنامطهری در پایان گفت: مراکز تکثیر و پرورش سال‌هاست در کشور به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی اشتغال‌زا رونق گرفته است و در حال حاضر امکان تهیه گوشت کبک پرورشی در اکثر مغازه‌ها وجود دارد. بدیهی است اگر طرح‌های تکثیر و پرورش حیات‌وحش را مذموم بدانیم باید تمام طرح‌های دام‌پروری موجود را نیز به بهانه اینکه سرنوشت حیوانات پرورشی کشتار است رد کنیم.