- Baztab - https://baztab.ir -

کاهش شدید شمار “شاه پنگوئن‌ها” در جهان

بزرگترین جمعیت شاه‌ پنگوئن های جهان از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به اندازه تقریبا ۹۰ درصد کوچک شده است.

براساس مقاله ای که در نشریه “علوم قطب جنوب” چاپ شده عکس‌های هوایی و ماهواره ای نشان می‌دهد که شمار جفت های این نوع پنگوئن ۸۸ درصد افت کرده است.

زیستگاه این جمعیت خاص در “جزیره خوک” میان آفریقا و قطب جنوب در اقیانوس هند است.

کارشناسان می گویند که دلیل روشنی برای این افت جمعیت به چشم نمی خورد.

این مقاله حاکیست در عکس هایی که در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ میلادی گرفته شده فقط ۶۰ هزار جفت پنگوئن در این جزیره باقی مانده است درحالی که مطالعه ای که در دهه ۱۹۸۰ انجام شده بود شمار آنها را حدود نیم میلیون جفت نشان می‌داد.

به گزارش ایسنا، شاه پنگوئن ها از نظر درشتی جثه بعد از پنگوئن های امپراتور در جهان دوم هستند و در جزایر معتدل‌تر شمال سواحل قطب جنوب زندگی می‌کنند.

به گزارش بی‌بی‌سی، تحقیقاتی که در ماه فوریه منتشر شد حاکی از تهدید بعضی از جمعیت های این پرندگان در اثر تغییرات اقلیمی زمین بود.