- Baztab - https://baztab.ir -

مجموعه جدید مقررات وضوابط استقرار واحدهای تولیدی،صنعتی ومعدنی ابلاغ شد

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ مجموعه جدید مقررات وضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی ومعدنی خبر داد و گفت: این مقررات به استناد مفاد ماده۱۱قانون هوای پاک با این مضمون که هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است،تدوین شده است.

حمید جلاوندی افزود: تهیه و تدوین مجموعه مقررات وضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در دستورکار این دفتر قرار گرفت که فرصت مناسبی برای بررسی چالش‌ها ومشکلات اجرایی ضوابط قبلی دراستان‌های مختلف کشور است.

وی تصریح کرد: اصلاح و شفاف‌سازی تعاریف محدوده،حریم،رده‌ها، بررسی و تعدیل فواصل بازدارنده برای استقرار صنایع مطابق با محدودیت‌های توپوگرافی و اقلیمی استان‌های کشور، امکان مشخص کردن واحدهایی که قابلیت استقرار در شهرک های صنعتی دارند، تلفیق و کاهش عناوین گروه‌های صنعتی طبقه‌بندی شده در ضوابط قبلی که پس از حدود شش ماه بررسی کارشناسی و اخذ نظرات ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها تدوین شده است،در این مقررات دیده شده است.

جلاوندی افزود: دستگاه‌های متولی، طی برگزاری جلسات و گردهمایی‌های مشترک در تدوین مجموعه جدید مقررات وضوابط استقرار واحدهای تولیدی،صنعتی و معدنی حضور داشتند.

به گزارش ایسنا مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست،رعایت رده‌بندی ضوابط قبلی، شفاف‌سازی و احصای تعاریف در ضوابط، تعدیل فواصل بازدارنده ضوابط استقرار قبلی، احصای ماده ۸ ضوابط استقرار قدیم، تقلیل و تلفیق عناوین طبقه بندی گروه‌های صنعتی، تسهیل و حمایت از صنایع روستایی در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند در زون کارگاهی را از جمله نقاط قوت مجموعه جدید ضوابط تهیه شده عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، جلالوندی در پایان اظهارکرد: لزوم رعایت ضابطه استقرار برای صنایع در مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی، لحاظ اعتبار زمانی برای مجوزهای زیست محیطی صادره برای استقرار صنایع، تهیه و ابلاغ فهرست واحدهای غیر مجاز به منظور استقرار در شهرک‌های صنعتی، امکان اعلام نظر درمورد استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی رده های ۱ تا ۳ این ضابطه در مستثنیات مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها از دیگر نقاط قوت مجموعه جدید ضوابط تهیه شده است.