واکنش مدیر عامل سایپا به پیشنهاد ایتالیایی غفور

مدیرعامل باشگاه سایپا درباره جدایی امیر غفور از سایپا گفت: تا این لحظه پیشنهادی از سوی باشگاه ایتالیایی به ما ارسال نشده است.

رضا درویش در گفتگو با مهر، درباره پیشنهاد یکی از تیم های ایتالیایی به امیر غفور گفت: تا این لحظه چیزی به ما اعلام نشده است و غفور بازیکن تیم سایپا است.

درویش درادامه گفت: هیچ درخواستی از سوی باشگاه ایتالیایی نداشته ایم. غفور قرار داد دو ساله دارد و در حال حاضر بازیکن سایپا است.