- Baztab - https://baztab.ir -

آزادی ۱۰ هزار زندانی جرائم غیرعمد

معاون اجرایی ستاد دیه گفت: سال گذشته تعداد ۱۰ هزار و ۶۷۹ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند که بدهی این زندانیان ۹۷۲ میلیارد تومان بوده است.

مجید احسانی در آیین گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استان کرمانشاه اظهار داشت: سال گذشته تعداد ۱۰ هزار و ۶۷۹ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند که بدهی این زندانیان ۹۷۲ میلیارد تومان بوده است و ۳۶۹ میلیارد تومان توسط شکات گذشت و تخفیف داده شد.

وی با بیان اینکه ستاد دیه کشور از چند سال گذشته در درمان، کمک به آزادی زندانیان و پیشگیری و فعالیت های فرهنگی فعالیت نموده است، گفت: در سال گذشته تعداد ۱۶ هزار نفر فوتی در حوادث رانندگی درون و برون شهری کشور داشتیم.

احسانی بیان کرد: همچنین سال گذشته بیش از ۳۳۵ هزار نفر در تصادفات رانندگی مصدوم و دچار عوارض زیانباری چون نقص عضو، انواع محرومیت ها و هزینه های سنگین شدند و لذا باید علاوه بر فرهنگ سازی در جامعه، نقاط حادثه خیز جاده ها با کمک مسئولان اصلاح گردد.

به گزارش مهر:معاون اجرایی ستاد دیه کشور سپس ادامه داد: در طول ۲۸ سال فعالیت ستاد دیه کشور، ۱۱۴ هزار زندانی جرائم غیرعمد در سطح زندان های کشور آزاد شدند.

وی مهریه، جرائم مالی ناشی از عدم تناسب تعهد و توان مالی، طمع و اعتماد بی جا در پرونده های مالی و حوادث کارگاهی به دلیل رعایت نکردن مقرارت کار را از جرائم غیر عمد عنوان کرد.