ضرورت تشکیل مجمع مشورتی

مشاور عالی رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه فعالیت متفرق شورا، مجلس و دولت باعث هدر رفت تصمیمات کارشناسی می شود گفت: تصمیم بر این شد که اینها به صورت هم افزا در کنار هم قرار بگیرند.

محمد حسین بوچانی در گفتگو با مهر در تشریح نشست هم اندیشی در خصوص طرح ها و لوایح مرتبط با مدیریت محلی (شهری و روستایی) که صبح امروز (دوشنبه) با حضور رئیس، معاونان، مدیران و مشاوران شورای عالی استانها، رئیس شورای شهر تهران و نمایندگانی از مجلس برگزار شد گفت: در رابطه با حوزه مدیریت شهری در کشور دولت و مجلس لوایح و طرح های مختلفی در دستور کار دارند که محتوان آن نشان می دهد بخشی از حوزه های مدیریت شهری را به طور اساسی تغییر می دهد.

بوچانی افزود: از همین رو لازم بود معاونت دولت و مجلس در شورای عالی استان ها در این زمینه نظر دهی کنند و دیدگاه های صیانتی و حفاظتی از جایگاه شوراها و شهرداری ها را ارائه کنند.

مشاور عالی رئیس شورای عالی استان ها ضرورت تشکیل این جلسه هم اندیشی را بررسی لوایح و طرح های در دستور کار دولت و مجلس دانست و عنوان کرد: ما چهار طرح و لایحه مشترک در دولت و مجلس داریم که در حال پیگیری است که لازم است شورای عالی استان ها نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.

وی ادامه داد: لایحه اول که هم به صورت طرح و هم لایحه در مجلس و دولت در حال بررسی است، در رابطه با مدیریت یکپارچه شهری است. درآمدزایی پایدار شهرداری ها، طرح دوم در دست بررسی دولت و مجلس است که لازم بود شورای عالی استان ها در این زمینه نظرات مشورتی را ارائه کند.

بوچانی با اشاره به طرح مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: این طرح که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است به طور جدی برخی از اختیارات و وظایف شوراها را تضعیف کرده است. به خصوص وضع عوارض و بهای خدمت که جزو ماده ۷۱ قانون شوراها و اختیارات و کارویژه های کلیدی شوراهای کشور است در لایحه پیشنهادی تضعیف شده است.

مشاور عالی رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: مورد بعدی بحث دائمی نمودن قانون خدمات کشوری است که در آنجا بحث تفکیک مدیریت ملی و محلی و تعیین حدود اختیارات مدیریت ملی و محلی است که برخی از اختیارات و وظایف شوراها کاهش یافته و یا تغییر پیدا کرده است. بنابراین در جلسات کارشناسی لازم بود نظرات خود را به گوش دولت و مجلس برسانیم و نتایج آن را در کمیسیون های شورای عالی استان ها بعد از کارشناسی اولیه تصویب کنیم و برای دولت و مجلس ارسال کنیم.

بوچانی با بیان اینکه بررسی این طرح ها و لوایح در حوزه های مختلف یعنی در مرکز پژوهش های مجلس دولت، شورای شهر و شهرداری تهران و شورای عالی استان ها به صورت متفرق سبب هدر رفتن بخش عمده ای از تصمیمات کارشناسی می شد گفت: بنابراین تصمیم بر این شد که اینها به صورت هم افزا در کنار هم قرار بگیرند و نظردهی نظام کارشناسی به صورت یکجا باشد و بعدا از طریق شورای عالی استان ها به صورت طرح و لایحه به مجلس و دولت ارسال شود.

بنابراین طرحی که تنظیم می شود نگاه همه جانبه است و مجلس و دولت نیز نظرات خود را ارائه می دهند و مشکلات را برطرف می کنند.

وی در خاتمه با بیان اینکه برخی از طرح هایی که دور از چشم شورای عالی استان ها در قالب لایحه یا طرح مطرح می شود اختیارات شوراها را تضعیف می کند گفت: ضروری است ما از همه مباحث مرتبط با شوراها مطلع شویم. چرا که یکی از وظایف اصلی شورای عالی استان ها صیانت از جایگاه شوراها است.