- Baztab - https://baztab.ir -

دیپلمات چینی درباره تاثیر عدم اجرای برجام بر همکاری‌های اقتصادی هشدار داد

یک مقام وزارت خارجه چین هشدار داد در صورتی‌که کشورهای عضو برجام از این توافق پیروی نکنند، همکاری اقتصادی‌شان متاثر از این مساله خواهد شد.

«ژانگ هانهوی» مدیر کل دفتر امور اروپا و آسیای مرکزی وزارت خارجه چین درباره عدم پیروی از برجام هشدار داد.

به گزارش بازتاب ، به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، ژانگ گفت، عدم پیروی از برجام بر همکاری اقتصادی میان کشورهایی که عضوی از این توافق هستند، تاثیر خواهد گذاشت.

وی افزود، اگر با در نظر گرفتن شرایط کنونی، برجام دیگر اجرا نشود، همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو توافق برجام، متاثر از عدم اجرای آن خواهد بود.

ژانگ در ادامه گفت: چین امیدوار است این توافق حفظ شود و از این رو ارتباطات نزدیکی را با روسیه و دیگر کشورهای اروپا حفظ کرده است.

آمریکا روز ۱۸ اردیبهشت از برجام خارج شد و دیگر کشورهای عضو توافق هسته‌ای از جمله چین،‌روسیه، آلمان، انگلیس و فرانسه بر پایبندی خود به برجام تاکید کرده‌اند.