ناآگاهی دانش آموزان نسبت به مصرف داروهای محرک در شب امتحان

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران معتقد است دانش آموزان نسبت به عوارض مصرف داروهای محرک از جمله ریتالین نا آگاه هستند.

دکتر ایرج خسرونیا درباره مساله ای که این روزها در سطح جامعه گه گاه مطرح می شود که دانش آموزان خصوصا در پایه آخر دبیرستان که پای کنکور و امتحانات نهایی هستند، از داروهای محرک و خصوصا ریتالین استفاده می کنند،گفت: متاسفانه عموم دانش آموزان و حتی دانشجوها دروس خود را در طول سال تحصیلی مطالعه نمی کنند و انتظار دارند در یک فرصت کم بتوانند محتوای کتاب را یاد بگیرند. چون چنین چیزی اتفاد افتادنی نیست به داروهای محرک که از ایجاد خواب جلوگیری می کند روی می آورند.

وی اضافه کرد: ما مدتهاست هشدار مصرف ریتالین در جامعه را داریم. دارویی که به شدت روی مغز اثر می گذارد. ممکن است این دارو برای مدتی از خواب جلوگیری کند اما نکته مهم که نوجوان و جوان نمی داند این است که این دارو هم اعتیاد می آورد یعنی یا به خود دارو اعتیاد ایجاد می کند یا زمینه ساز شروع سیگاری شدن فرد و یا حتی روی آوردن او به مواد مخدر می شود. از طرف دیگر روی مغز اثر می گذارد و زمینه ساز آلزایمر است.

این پزشک به دانش آموزان توصیه جدی کرد که در طول سال روی دروس خود تمرکز کنند تا اینکه بخواهند با دارو این تمرکز را در دقیقه ۹۰ به دست آورند.

خسرونیا همچنین آثار خواندن دقیقه ۹۰ یک کتاب درسی را حتی بدون این مواد بسیار اضطراب آور و دارای فشار روانی زیاد دانست و گفت: خود من یکی از وحشت ناک ترین خواب هایی که بعضی شب ها می بینم خواب امتحان است و امتحان هایی که نخوانده بودم یا بد نمره گرفتم را مدام در خواب می بینم. این اتفاقات روی روحیه فرد اثر می گذارد. والدین باید مراقبت کنند دانش آموزش آنها در طول سال درس بخواند در غیر این صورت دور از انتظار نیست نوجوان برای فرار از این فشار روانی به مواد اعتیادآور که شب زنده داری می آورد روی بیاورد و رخوت داشتن این مواد برای مدتی برای نوجوان خوشایند است اما بعد دنبال چیزی می گردد که مدام او را در همان سطح خوشی نگه دارد و اینگونه اول مصیبت برای این افراد است.

به گزارش مهر ،این پزشک درباره اینکه چگونه این داروها در اختیار نوجوانان قرار می گیرد نیز بیان کرد: هیچ دارویی را داروخانه حق ندارد بدون نسخه بدهد اما متاسفانه فروش داروهای بدون نسخه بیشتر از داروهای با نسخه است. اگر هم فرد دارو را در داروخانه پیدا نکرد یک سر به ناصرخسرو می زند. حتی بسیاری از کسانی که در ناصرخسرو دارو فروشی می کنند متاسفانه در مدارس هم دارو فروشی می کنند.