واکنش جالب آقای بازیگر به افتتاح جنجالی استخر!

هوتن شکیبا به اتفاقات و حواشی مربوط به افتتاح یک استخر در فراشبند استان فارس واکنش نشان داد.