ادامه مذاکرات حق پخش تلویزیونی در سال 97 از سر گرفته می شود

«علی رغبتی» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان درباره آخرین اقدامات در اجرای تفاهمنامه حق پخش تلویزیونی که قرار بود قبل ازپایان اسفندماه 96نهایی و اجرا شود، گفت: ادامه اجرای طرح نهایی حق پخش تلویزیونی فوتبال به سال 97موکول شده است.

رغبتی امروز (شنبه) در این باره افزود: تفاهم اولیه حق پخش تلویزیونی مبنایی برای درآمدزایی بیشتر از ورزش و فعالیت های ورزشی و با هدف راهبرد برد – برد است و وزارتخانه هم تلاش داشت تا قبل از پایان سال این طرح نهایی شود که ادامه مذاکرات در سال جدید پیگیری می شود.
بر اساس بند ب ماده 92قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای این برنامه (96) بامشارکت سازمان صداو سیما ، وزارت ورزش وجوانان تمهیدات قانونی در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی کند.
وی در ادامه اظهار کرد: در آخرین نشست مشترک وزیر ورزش وجوانان، رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان صداو سیما در اسفندماه 96 در ساختمان جام جم، مذاکرات متفاوتی از سر گرفته شد که با طرح پیشنهادی صدا و سیما که منافع این رسانه و بخش ورزش کشور به ویژه فوتبال از آن منتفع خواهند شد، به جمع بندی اولیه رسید.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان با ارائه توضیح بیشتر درباره طرح جدید، گفت: در این طرح فرصت هایی که به طور مشترک در فوتبال و رسانه ملی با هدف درآمدزایی بیشتر ایجاد می شود، به بحث و بررسی طرفین رسید تا حق پخشی که فوتبال از تلویزیون انتظار دارد، صداو سیما هم از این رهگذر بهره مند شود.
رغبتی یادآور شد: پنج ماه گذشته و در آخرین نشست درباره نحوه تقسیم درآمد، گفت وگوهایی صورت گرفت که منجر به نتیجه نشد. زیرا بر اساس طرح اولیه قبلی، درآمدزایی برای فوتبال و صدا و سیما هرچند خوب به نظر می رسید، اما هزینه اجرا سنگین بود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش وجوانان اضافه کرد: در طرح قبلی درآمدزایی تنها برای سه باشگاه فوتبال لحاظ شده بود، اما طرح جدید همه باشگاه های فوتبال کشور را شامل می شود.
به گزارش ایرنا ، به گفته رغبتی، در طرح جدید درآمدزایی بیشتر و متعاقب آن هزینه اجرایی کاهش می یابد تا سهم درآمد باشگاه های فوتبال کشور و به فراخور آن سهم درآمد صدا و سیما افزایش یابد.
وی تصریح کرد: وزارت ورزش هم طرح هایی را که به توسعه بیشتر رشته های ورزشی مورد علاقه مردم که از رسانه ملی پخش می شود، در نشست اسفندماه مطرح کرد که جزئیات آن در کمیته اجرایی تفاهمنامه که پیشتر بین وزیر ورزش وجوانان و صدا و سیما به امضا رسیده بود، بررسی می شود.