- Baztab - https://baztab.ir -

جان باختگان حین خدمت چه خدماتی از بنیاد شهید دریافت می کنند؟

ایزدی عنوان کرد: طبق مصوبه شورای شهر، شهرداری موظف است تا آتش نشان هایی که در حادثه کشته می شوند را شهید منصوب کند و به خانواده های آنان از سوی شهرداری خدمات ارائه کند، همچنین اشخاصی که شرایط آنان با آئین نامه مطابقت داشته باشد از خدمات بنیاد شهید بهره‌مند می‌شوند. در این زمینه سازمان محیط زیست ملزم است که مدارک و مستندات محیط بانانی که در درگیری‌ها کشته شده اند را برای احراز شهادت به بنیاد شهید ارائه دهد.

مهدی ایزدی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: آئین نامه تعیین احراز مصادیق شهدا در اردیبهشت سال 93 به تصویب دولت رسید. طبق این آئین نامه شهید به کسی اطلاق می شود که در مقابله با دشمن و گروه های معارض شهید شود، البته گسترش موضوعات خدمت در آئین نامه پیش بینی نشده است.

وی با بیان اینکه در بند 14 ماده 3 آئین نامه احراز مصادیق شهدا، افرادی که به سبب ماموریت محوله در پاسداری از اموال ملی و محیط زیست، همچنین اماکن امنیتی مورد هجوم دشمن و معارضان قرار گرفته و کشته شوند شهید به حساب می آیند، تصریح کرد: بسیاری از مشاغل مانند کار در معادن، پالایشگاه ها، آتش نشانی ها جزء مشاغل سخت محسوب شده و از امتیازات حین خدمت برخوردار هستند.

ایزدی عنوان کرد: طبق مصوبه شورای شهر، شهرداری موظف است تا آتش نشان هایی که در حادثه کشته می شوند را شهید منصوب کند و به خانواده های آنان از سوی شهرداری خدمات ارائه کند، همچنین اشخاصی که شرایط آنان با آئین نامه مطابقت داشته باشد از خدمات بنیاد شهید بهره‌مند می‌شوند. در این زمینه سازمان محیط زیست ملزم است که مدارک و مستندات محیط بانانی که در درگیری‌ها کشته شده اند را برای احراز شهادت به بنیاد شهید ارائه دهد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه شهدای آتش نشان به عنوان شهید خدمت هستند، عنوان کرد: مطابق قانون بنیاد شهید در ایران تمامی افرادی که در جنگ به دست دشمنان جمهوری اسلامی، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم مثل انفجار مین، کشته شوند، حتی اگر قصد درگیری نداشته باشند نیز شهید محسوب می شوند.