7 مهر 1396 ساعت 10:05

کد خبر :113847

- Baztab - https://baztab.ir -

لاشه دو فوک در ساحل خزر کشف شد

مسئول مرکز تحقیقاتی و درمانی فوک خزری گفت: علت مرگ یک فوک خزری خفگی در تور ماهیگیری و علت مرگ دیگری نامشخص است.

امیر صیاد شیرازی گفت: لاشه یک فوک خزری روز 4 مهر در بوجاق گیلان کشف شد. این فوک یک نر بالغ و لاشه نیز تازه بود.

وی افزود: این فوک در تور ماهیگیری خفه شده است. بررسی جمجمه هم انجام دادیم اما جمجمه سالم بود. زیرا برخی ماهیگیران پس از گیر کردن فوک به آنها ضربه می زنند.

صیاد شیرازی درباره لاشه دیگر نیز گفت: در روز 5 مهر هم در ساحل انزلی لاشه یک فوک ماده بالغ پیدا شد که از مرگش حدود 10 روز می گذشت.

وی درباره علت مرگ فوک دوم گفت: جمجه این فوک هم سالم بود اما علت دقیق مرگ به علت زمانی که از مرگ گذشته قابل تشخیص نیست. هرچند حدس ما گیر افتادن در تور ماهیگیری است.

گفتنی است فوک های خزری یکی از گونه های در معرض خطر انقراض هستند. این گونه با آغاز پاییز به سمت سواحل ایران در خزر کوچ می کند و گیر افتادن در تور ماهیگیری یکی از عوامل اصلی مرگ آنهاست.