- Baztab - https://baztab.ir -

گام‌های تدریجی آژانس برای تحقق اهداف امریکا

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آژانس به تدریج در حال بسترسازی است تا آمریکا بتواند از طریق آن برای ورود به مذاکره مجدد درباره برجام سوء استفاده کند.

مهدی محمدی کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به سوالی درباره اینکه درخواست یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شفاف سازی بند Tضمیمه یک برجام به نفع کدام یک از طرفین است؟، اظهار کرد: درخواست آمانو برای روشن شدن این بند از برجام را علامتی منفی تصور می‌کنم.

کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: این خواسته نشان دهنده موثر بودن فشارهای آمریکا به آژانس برای ارائه یک تفسیر گسترده‌تر از بند‌های مرتبط با بازرسی‌های نظامی در ضمیمه اول برجام است.

وی ادامه داد: آژانس به تدریج در حال زمینه‌سازی و حرکت به سمت ایجاد بسترهایی است که آمریکا بتواند از طریق آنها برای ورود به مذاکره مجدد درباره برجام سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه بند Tضمیمه یک برجام که از دو سال گذشته اجرایی شده دارای ابهامی نبود، چطور شده که حالا این بند به یکباره دچار ابهام شده است؟، تأکید کرد: رفتار آمانو نشان می‌دهد او در پس پرده در حال هماهنگ کردن خود با سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران است.

محمدی خاطرنشان کرد: کمیسیون مشترک برجام صلاحیت تفسیر بندهای برجام را ندارد، این کمیسیون می‌تواند درباره موارد مورد اختلاف در اجرای برجام ورود کند؛ اما مسئولیتی برای تفسیر ابهامات ندارد.