- Baztab - https://baztab.ir -

همه از تیر سه شعبه تصور اشتباهی دارند/عکس

همه از تیر سه شعبه تصور اشتباهی دارند و آن را با تیر سه شاخه اشتباه می‌گیرند. این تیر را بیشتر بشناسید.

شنیدن تیر سه شعبه وحشتی در دل همه می‌اندازد اما همه تصویری غلط از آن در ذهن خود دارند که همین مسئله تصور همه را از آن تیر غلط می کند. همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، این تیر با تیر سه شاخه تفاوت زیادی دارد چرا که با تیر سه شاخه نمی‌توان به درستی نشانه گرفت و درصد خطای بالایی برای به هدف خوردن دارد؛ در صورتی که تیر سه شعبه تیری است که به سختی از بدن در می‌آید.