6 مهر 1396 ساعت 09:50

کد خبر :113189

- Baztab - https://baztab.ir -

نتیجه رفراندوم استقلال کردستان عراق “باطل” است

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: نتیجه رفراندوم اقلیم کردستان باطل است و راهی جز اینکه سازش با دولت عراق ندارند.

محسن رفیق‌دوست وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس، درباره همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: این کار، اقدام عبث، باطل و غلطی است و باید به شدت محکوم شود.

وی با بیان اینکه این رفراندوم نمی‌تواند تأثیری در منطقه داشته باشد، گفت: نتیجه این رفراندوم باطل است و کردها سر جایش می‌نشینند چون راهی جز اینکه با دولت عراق سازش کنند ندارند.

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای منطقه این اقدام را محکوم کردند و هیچ کس جز اسرائیل از آن حمایت نکرده است.