- Baztab - https://baztab.ir -

اتمام ساخت و ساز شیرخوارگاه شبیر

کارگری از رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان بهزیستی کشور به منظور تامین تجهیزات شیرخوارگاه شبیر خبرداد و خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام ساخت و ساز شیرخوارگاه، رایزنی با سازمان بهزیستی جهت تامین لوازم مورد نیاز در مجموعه صورت گرفته است.

محمد رضا کارگری گفت: ساخت شیرخوارگاه شبیر در شهر تهران به پایان رسیده و این مجموعه در ۵ طبقه و به همت خیرین بنا شده است.

وی افزود: برای احداث این شیرخوارگاه در ابتدا حدود ۱۱ میلیارد تومان اعتبار پیش بیش شده بود که با توجه به شرایط روز و افزایش هزینه‌ها حدود ۱۴ میلیارد تومان برای این مجموعه اعتبار صرف شده است.

سخنگوی جامعه خیرین حامی معلولان کشور با اشاره به تامین بخشی از هزینه‌های احداث شیرخوارگاه شبیر از سوی وزارت صنعت و بانک ملت اظهارکرد: از میزان ۱۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده برای احداث شیرخوارگاه جدید شبیر، حدود ۵ میلیارد تومان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی از سوی بانک ملت تامین شده است.

کارگری ادامه داد: مابقی این مبلغ که حدود ۹ میلیارد تومان است از سوی خیرین تامین شده است.

وی از رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان بهزیستی کشور به منظور تامین تجهیزات شیرخوارگاه شبیر خبرداد و خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام ساخت و ساز شیرخوارگاه، رایزنی با سازمان بهزیستی جهت تامین لوازم مورد نیاز در مجموعه صورت گرفته است.

وی افزود: قرار است لوازم مورد نیاز از سوی سازمان بهزیستی کشور تامین و در مجموعه قرار داده شود.

کارگری در خصوص نحوه اداره شیرخوارگاه شبیر اذعان کرد: این شیرخوارگاه از استانداری‌های روز برخوردار بوده و به صورت هیئت امنای و با نظارت سازمان بهزیستی اداره خواهد شد.