۳۰ خدمت ضروری تامین اجتماعی غیرحضوری می شود

۳۰ خدمت ضروری تامین اجتماعی غیرحضوری می شود

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی جزئیات طرح ۳۰۷۰ تامین اجتماعی را تشریح و فهرست خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی را اعلام کرد و گفت: بر این اساس تبدیل ۳۰ خدمت حضوری به ۳۰ خدمت غیرحضوری و کاهش سالانه ۷۰ میلیون از ۹۶ میلیون مراجعه به تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، مهرداد قریب در نشست خبری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این خدمات بتدریج تا بهمن ماه غیرحضوری می شوند، اظهار کرد: از امروز پرداخت کمک هزینه ازدواج به صورت غیرحضوری انجام می شود.
وی افزود: سالانه ۴۲ هزار تراکنش هدیه ازدواج داریم که قبلا باید بیمه شدگان بیش از پنج مرتبه مراجعه می کردند.
قریب همچنین به حذف مراجعه حضوری اناث برای تحت تکفل بودن نیز در قالب این طرح انجام می شود، گفت: از این طریق سالانه ۹۰۰ هزار مراجعه کاهش می یابد که گام خوبی است.
وی به حذف تامین اعتبار برخی خدمات از خرداد در شعب نیز اشاره کرد و گفت: تقریبا ۴۰ میلیون بار مراجعه از این طریق حذف شد و مطمئنا قدم های بعدی را محکمتر برخواهیم داشت.