یارانه سود تسهیلات اشتغال و سرمایه گذاری اختصاص نیافت

    کد خبر :478004

در حالی که بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ باید یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال از محل تبصره ۱۸ این قانون پرداخت می شد، اما هیچ وجهی بابت یارانه سود به بانکهای عامل پرداخت نشده است.

موضوع اشتغال و سرمایه گذاری طی چند سال گذشته در قوانین بودجه در قالب احکام بودجه‌ای و در «تبصره ۱۸» پیش بینی می شود. بر این اساس، در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه بودجه سال ۹۶ به دولت اجازه داده شد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال از طریق برنامه‌های مختلف از جمله شناسایی رسته های شغلی متناسب با ظرفیت هر استان و اشتغال روستایی و عشایری با نرخ سود ارزان قیمت پرداخت کند.

همچنین بر اساس بند ب تبصره مذکور مقرر شد، یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبارات ردیف ۱۱۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه تامین شود.

اما بر اساس گزارش تفریغ احکام تبصره های قانون بودجه ۹۶، بانک مرکزی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ این قانون، نسبت به ابلاغ تسهیلات بانکی در سقف بیست هزار میلیارد تومان «با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار» اقدام کرده است.

در حالی که باید مابه التفاوت سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به استناد بند ب این تبصره تامین می شد، اما طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۶، از محل ردیف یاد شده هیچ گونه وجهی بابت تامین یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال اختصاص نیافته است.

سود تسهیلات اشتغال

اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه بخشی از اعتبارات اشتغالزایی را شامل می شود و بخش دیگری از اعتبارات در سایر منابع درآمدی پیش بینی شده است به طوریکه برای سال ۹۷ بر اساس آیین نامه اجرایی برنامه اشتغال فراگیر که در پایان تیرماه امسال ابلاغ شد، منابع مالی و تسهیلات پرداختی برای اشتغال از سه منبع «اعتبارات قانونی بودجه(تبصره ۱۸)»، «منابع صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات بانکی» پیش بینی شده است.

از محل اعتبارات قانون بودجه ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه، ۲۰ درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای تا سقف ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده های نفتی اختصاص یافته است.

از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب مصوبات هیأت امنای صندوق، ضوابط، مقررات و اسناسنامه نزد بانکهای عامل سپرده گذاری می شود و با تلفیق منابع بانکها به طرح های برنامه اشتغال فراگیر تخصیص می یابد.

به گزارش مهر، همچنین برای سال جاری قرار است از محل منابع بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در اختیار موسسه های عامل قرار گیرد و این موسسات نیز باید تسهیلاتی معادل آن به صورت تلفیق با منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات اختصاص دهند.

بر اساس منابع پیش بینی شده برای اشتغال فراگیر در سال ۹۷، در مجموع ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح های اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع هدفگذاری شده است.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید