گزارش تصویری از مراسم انتخابات فدراسیون فوتبال ایران

گزارش تصویری از مراسم انتخابات فدراسیون فوتبال ایران

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال درحال برگزاری است.