گره کور تعرفه پرستاری به دستان سازمان مدیریت باز می‌شود

گره کور تعرفه پرستاری به دستان سازمان مدیریت باز می شود

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: گره کور تعرفه پرستاری به دستان سازمان مدیریت و شورای عالی بیمه باز می‌شود.
به گزارش مهر، محمود عمیدی اظهارداشت: سالیان سال است که پرستاران چشم انتظار التفات وزارت بهداشت هستند تا مگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که بیش از ۷۰ درصد این خدمات در حال حاضر هم تعرفه دارد ولی به چند برابر بها به دیگران پرداخت می‌شود، اجرایی شود و متاسفانه با توجه به تلاش‌ها و پیگیری‌‌‌های سازمان نظام پرستاری این مهم محقق نشده است.

وی در رابطه با ضرورت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: در حال حاضر و با توجه به حضور تمام قد مسئولان نظام پرستاری در پیگیری مستمر اجرای قوانین پرستاری و بویژه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اصرار و مداومت سازمان نظام پرستاری، حمایتهای بدنه پرستاری و همکاری دولت محترم و به ویژه کمیسیون اجتماعی دولت و ارسال تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه، تعرفه‌‌‌های پرستاری در نزدیکترین میانبر اجرایی خود قرار گرفته است. اما متاسفانه در جلسه ای که بناست تعرفه‌‌‌های پرستاری توسط شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گیرد نماینده ای از پرستاری جهت توجیه قانون و تعریف مزایا و صرفه جوییهای حاصل از این اجرا حضور ندارد. در این وانفسای بودجه و کمبود پول و فشار بر دولت بی شک یکی از مهمترین روشهای کنترل هزینه‌ها خرید خدمات ارزان قیمت تر با کیفیت برابر و اغلب هم کیفیت برتر است، یعنی خرید خدمت از کسانی که خدمات را انجام می‌دهند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری در ادامه با بیان اینکه اجرای این قانون بار مالی برای بیمه ندارد، اظهار داشت: در این پروسه بیمه‌ها دچار افزایش پرداختی نخواهند شد چون در حال حاضر پول اغلب تعرفه‌‌‌های پرستاری را به نام صنفی دیگر پرداخت می‌کنند. از طرفی وزارت بهداشت هم نیاز نیست پول از جایی تهیه کند تا به اجرای یک قانون ده ساله بپردازد چرا که مبالغ صرفه جویی شده به راحتی می‌تواند این قانون را اجرا کند و این مبالغ به اضافه ی کارانه ای است که در حال حاضر پرداخت می‌گردد. اگر بپذریم که در حاضر کارانه غیر پزشکان طبق ادعای وزارت بهداشت ۲۷/۵ درصد جزء فنی است، از این مبلغ بیش از ۱۵ درصد بر اساس آمار پرستاران نسبت به بقیه ی کارکنان به کارکنان واحد پرستاری پرداخت می‌شود که البته از روی آمار قابل محاسبه دقیقتر می‌باشد. اگر به همین مبلغ که حدود هزار میلیارد در سال است یک مبلغی در همین حدود از محل صرفه جوییهای انجام شده طبق اعلام وزارت بهداشت با تعیین سقف پرداخت شصت میلیون به پزشکان و از محل ذخیره عدم پرداخت این تعرفه به چند برابر به پزشکان، قانون بدون افزایش بار مالی بر بیمه‌ها و چه بسا با کاهش بار مالی قابل اجراست.

وی ادامه داد: بدون شک توجیه مقرون به صرفه بودن خرید خدمات از پرستاران که در واقع انجام دهنده خدمات نیز هستند می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش انگیزه ی پرستاران و بهبود کیفیت خدمات بیانجامد، در جاییکه یک شبه هفت هزار تعرفه را به ۱۰ هزار تعرفه تبدیل می‌کنند و مبلغ متوسط را سیصد درصد در سکوت بیمه‌ها افزایش می‌دهند عجیب است که حدود دویست تعرفه راغیر قابل اجرا و بودجه خوار و… معرفی می‌کنند، به نظر می‌آید مسائلی جز بودجه مطرح است.

عمیدی در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، خاطر نشان کرد: در هر حال باید بدانیم پرستاری از حق خود و حق مردم در قبال خدمات پرستاری نمی‌گذرد. این روزها روزهای حساس و سرنوشت سازی است که می‌تواند منجر به اجرای قانونی ده ساله شود که منشا اثرات خیر بسیاری در نظام سلامت خواهد شد و همینجا از دبیرخانه ی شورای عالی بیمه تقاضا داریم قبل از بحث راجع به رد یا قبول تعرفه‌‌‌های پرستاری به توجیحات و توضیحات مبتنی بر حقایق نمایندگان پرستاری گوش فرا دهند. در سالهای پشت سر متاسفانه مدام تعرفه‌‌‌های پرستاری بین وزارت‌‌‌های رفاه و بهداشت و شورای عالی بیمه در حال پاس کاری بوده و امروز چشم پرستاران به دستان سازمان مدیریت و سایر اعضای صاحب کرسی در شورای عالی بیمه است تا مگر این گره کور به دست ایشان باز شود. امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گامهای موثرتری در این راستا بردارد.