کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

کیفیت هوای پایتخت امروز -۱۹دیماه- با کاهش۲ درصدی غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون نسبت به ۲۴ ساعت گذشته بر شاخص ۱۴۷ قرار گرفت و همچنان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار، کودکان و سالمندان قرار دارد.

میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸:۳۰ امروز بر روی شاخص ۱۴۹ در شرایط سالم بود.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۸۰، ازن با شاخص ۱۰ ، دی اکسید نیتروژن با شاخص ۸۸ و منواکسید کربن با شاخص ۳۴ بوده است.

ایستگاه های ناسالم برای همه گروه ها

ایستگاه‌های پیروزی منطقه 13 با شاخص ۱74، شریف منطقه 2 با شاخص ۱62 و اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۵6 از لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون دارای بیشترین آلایندگی و جزو مناطق ناسالم برای همه گروها به ثبت رسیده است.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

۸ روز هوای ناسالم برای همه گروه ها

به گزارش ایرنا، از ابتدای امسال ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۲ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ۸۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ۸ روز ناسالم برای همه گروه ها در تهران به ثبت رسیده است.