کشورهای خارج اوپک باید ۵ میلیون بشکه تولید نفت را کاهش دهند

کشورهای خارج اوپک باید ۵ میلیون بشکه تولید نفت را کاهش دهند

به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک، گفت: علاوه بر کاهش تولید اوپک پلاس که ۱۰ میلیون بشکه در روز از تولید نفت جهان خواهد کاست، تولیدکنندگان خارج از این گروه هم باید حداقل ۵ میلیون بشکه در روز از تولید خود بکاهند.

نواک در گفتگو با تلویزیون روسیه گفت: ما معتقدیم به علاوه کاهش تولید ۱۰ میلیون بشکه‌ای که توسط اوپک پلاس انجام می‌شود، ۵ میلون بشکه دیگر توسط کشورهای خارج از اوپک پلاس کاسته خواهد شد.

نواک گفت: برای نمونه کانادا آماده بود که تولید خود را ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

نواک هیچ تخمینی از کاهش تولید آمریکا یا سایرین ارائه نداد.

به گزارش مهر،در همین زمان ترامپ اعلام کرد که آمریکا می‌تواند ۲۵۰ هزار بشکه دیگر از تولید نفت خود بکاهد تا بخشی از سهمیه کاهش تولید نفت مکزیک را به عهده بگیرد. مکزیک اعلام کرده بود که حاضر است فقط ۱۰۰ هزار بشکه در روز از سهمیه روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تخصیص داده شده توسط اوپک پلاس را به عهده بگیرد.