کشف عضو جدیدی در بدن به طور تصادفی

کشف عضو جدیدی در بدن به طور تصادفی غدد بزاقی لوله‌ای, عضو جدید در بدن

محققان انستیتو سرطان هلند عضو جدیدی را در گلوی انسان در پشت بینی به طور تصادفی پیدا کردند.

غدد بزاقی لوله‌ای شکل در پشت بینی به طول 1.5 اینچی هستند که کارشان چرب کردن و روان کردن است.

گفتنی است پرتو درمانی با هدف قرار دادن گلو باعث بروز مشکلات در خوردن و گفتار می‌شود و محققان در حال تحقیق درباره سرطان پروستات بودند که این عضو را پیدا کردند.

بدین ترتیب جراحان با محدود کردن تابش اشعه می‌توانند مشکلات بعد از پرتو درمانی را کمتر کنند.

5f9145a928a34 2020 10 22 12 11 غدد بزاقی لوله‌ای, عضو جدید در بدن

منبع: توئیت پرس