کشف جسد بچه بستان آبادی داخل گونی

جسد بی جان پسربچه ای که حدود سه روز پیش خبر گمشدنش در خیابان ملت بستان آباد در فضای مجازی پیچیده بود، داخل گونی کشف شد.

جسد این کودک بستان آبادی حوالی علیجان چایی پیدا شده است.

تحقیقات در خصوص علت این حادثه تلخ از سوی مراجع قضائی و انتظامی شهرستان ادامه دارد.

به گزارش مهر، امیر علی کودک چهار ساله بستان آبادی از حوالی ساعت ۱۰ صبح سه شنبه از مقابل در خانه شان در خیابان ملت بستان آباد ناپدید شده بود.