کشتی گیر المپیکی ایران مسابقات جهانی را از دست داد

کشتی گیر المپیکی ایران مسابقات جهانی را از دست داد

کرونا باعث خط خوردن نام کشتی گیر سنگین وزن تیم ملی فرنگی شد.

تست کرونای امین میرزازاده کشتی گیر المپیکی ایران مثبت شد و با توجه به اینکه این کشتی‌گیر مشکوک به کرونا بود، وی از اردو خارج و راهی خانه شد.

با این اوصاف میرزازاده حضور در مسابقات جهانی را از دست داد و علی‌اکبر یوسفی جایگزین این کشتی‌گیر در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان شد.

به گزارش همشهری آنلاین مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۱ طی روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهر ماه در اسلو نروژ برگزار می‌شود.