کاهش نرخ ۲۳ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۲۳ ارز در بازار بین بانکی

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۳ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.

نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۳ ارز با روند نزولی، ۱۴ ارز با روند صعودی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.