کاهش قیمت ۱۰ قلم میوه در میادین میوه و تره بار تهران

کاهش قیمت ۱۰ قلم میوه در میادین میوه و تره بار تهران

بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت ۱۰ قلم میوه از آلبالو و زردآلو و هلو تا انبه و انگور و خربزه در میادین میوه و تره بار تهران کاهش یافت.

قیمت بخش قابل توجهی از میوه‌ها از جمله انواع آلو و پرتقال و گیلاس تا طالبی و گرمک و هندوانه، ثابت مانده و تنها قیمت شلیل و شبرنگ، قدری افزایش یافته است. میوه‌هایی که قیمت آن‌ها در میادین میوه و تره بار کاهش یافته‌اند، به شرح زیر اعلام شده است.

1. انبه با ۶ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان

2. انگور با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۹۵۰۰ تومان

3. آلبالو با ۲ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان

4. خربزه مشهدی با ۷۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۸۵۰۰ تومان

5. انواع خربزه و ملون با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶۹۰۰ تومان

6. زردآلوی ممتاز با ۲۹۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۶۹۰۰ تومان

7. سیب گُلاب با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۶۵۰۰ تومان

8. لیمو تُرش سنگی با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۲۹۰۰ تومان

9. لیمو تُرش مینابی با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۵۹۰۰ تومان

10. هلو با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۹۵۰۰ تومان

ایلنا