کارگران آبفا بندر امام دست به تجمع زدند/ تصاویر

کارگران آبفا بندر امام خمینی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود دست به تجمع زدند.

این کارگران می‌گویند: ۵ ماه حقوق عقب افتاده داریم که پرداخت نشده است.

به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با اشاره به عدم پرداخت بیمه، گفت: علاوه بر عدم دریافت حقوق خود در این ماه‌های سخت، بیمه‌ی ما نیز پرداخت نشده است.