چطور برادر بزرگتر خسرو شکیبایی ناگهان محمدرضا شجریان می‌شود!

خسرو شکیبایی

وقتی رسانه‌ها بدون اندکی تحقیق مطالب را بازنشر می‌دهند نتیجه‌اش معرفی برادر بزرگتر خسرو شکیبایی به جای محمدرضا شجریان می‌شود.

سه سال پیش عکسی از خسرو شکیبایی کنار برادرش در صفحه اینستاگرام پوریا شکیبایی منتشر شد. این تصویر یک ویژگی جالب داشت، شباهت برادر خسرو شکیبایی به محمدرضا شجریان استاد آواز ایران که شاید در نگاه اول هر کسی را به اشتباه بیاندازد.

اما با توضیحات کاملی که پوریا شکیبایی کنار عکس نوشته بود، امکان خطا از بین می‌رفت مگر اینکه کسی از این موضوع دنبال دوختن قبای دیده شدن برای خود باشد.

با این وجود در فضای مجازی و حساب‌های کاربری بی‌اطلاع که متر و معیار مشخصی برای رفتار ندارد مواجه شدن با تیترهایی از قبیل «عکس زیر خاکی شجریان و خسرو شکیبایی» در دهه ۶۰ دور از انتظار نیست. آنچه دور از انتظار است دیدن این عناوین در رسانه‌های رسمی کشور و بازنشر قارچ‌گونه آن‌ها است.

در تازه‌ترین نمونه باز هم از چند روز گذشته این تصویر با عنوان «محمدرضا شجریان و خسرو شکیبایی» دست به دست می‌شود. برای یادآوری پست سه سال پیش پوریا شکیبایی را بازنشر می‌دهیم که در آن توضیحات کامل درباره این عکس موجود است. پوریا شکیبایی می‌نویسد: «این عکس قدیمی متعلق به یکی از دیدارهای پدر با برادر بزرگشان است. پدر بسیار ذوق زده می شدند وقتی با “داداش” ملاقات می کردند، چون بیشتر در لاک خود بودند و با فامیل ارتباط نداشتند، دیدار با برادر بزرگتر برای ایشان خیلی مهم بود..از خنده ی ایشان می شود فهمید که چقدر ذوق زده هستند. عموجان هم که نقش برادرِ داناتر و بزرگتر را خیلی خوب بازی می کردند و در مرشدی همیشه سنگ تمام می گذاشتند.»