پرداخت یارانه در مناطق محروم متفاوت با مناطق دیگر باشد/ تعلل و قصور در اصلاح پرداخت یارانه‌های نقدی را نمی‌پذیریم

کمتر از دو هفته دیگر یک صد و دوازدهمین یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. پرداخت یارانه نقدی به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، از آذر سال ۱۳۸۹ آغاز شد. به رغم انتقادات زیادی که به اصل و شیوه اجرای این طرح وجود داشت، نه تنها این پرداخت‌ها نزدیک به ۱۰ سال دوام آورده که در یکی دو سال اخیر انواع جدیدی از یارانه نقدی هم تقریبا به همان سیاق پرداخت شده است. یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که به پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود این است که توزیع سراسری رقمی مشخص بین حدود ۷۰ میلیون نفر، با هدف این طرح که کاهش فاصله طبقاتی است، در تضاد است. بر این اساس بود که در سال‌های اخیر بار‌ها بحث حذف دهک‌های بالای جامعه از فهرست یارانه‌بگیران مطرح شد؛ تصمیمی که عملی نشده است یا لااقل عمل به آن به گونه‌ای نبوده که تغییر اساسی در این طرح ایجاد کند. موافقان قطع یارانه دهک‌های بالای درآمدی می‌گویند این یارانه باید به دهک‌های پایین جامعه تعلق گیرد. در حالی که در این طرح کمتر تشکیک شده است، اما شیوه شناسایی افراد مستحق یارانه همواره محل بحث و جدل بوده است.

در اظهارنظری جدید حسن همتی (نماینده شاهین دژ و تکاب در مجلس) به ایلنا می‌گوید: پرداخت یکسان یارانه و دیگر حمایت‌های نقدی در سراسر کشور با عدالت تناسبی ندارد، چراکه ما در کشور مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و محروم داریم. اینکه فردی در منطقه محروم همان یارانه‌ای را دریافت کند که افراد در مناطق توسعه یافته دریافت می‌کنند منطقی و درست نیست.

او ادامه می‌دهد: مجلس در ادامه کار خود این موضوع را دنبال می‌کند که در راستای هدفمندی درست یارانه‌ها در پرداخت یکسان یارانه در سراسر کشور تغییر ایجاد کند. نظر ما این است که اگر بخواهیم یارانه‌ها تاثیر گذار بوده و بر معیشت افراد و کاهش فاصله طبقاتی اثر بگذارد، لازم است اصلاحاتی صورت گیرد.

این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر پرداخت غیریکسان یارانه‌ها، عنوان می‌کند: علاوه بر این، موارد دیگری نیز باید مد نظر قرار گیرد. یارانه‌ها، نقدی پرداخت می‌شوند و همانطور که بسیاری از کارشناسان از قبل هشدار داده بودند این نوع پرداخت بر افزایش نقدینگی اثر دارد. می‌توان شیوه‌های دیگر اعطای یارانه را مد نظر قرار داد. برای مثال کمک‌های کالایی بهتر از کمک‌های نقدی هستند.

او همچنین به پرداخت چند نوع یارانه در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: هم اکنون درصد بالایی از شهروندان در کشور حداقل دو بار در ماه یارانه می‌گیرند. یکی از این یارانه‌ها همان یارانه نقدی است که از سال ۸۹ پرداخت آن آغاز شد و یارانه دیگر مربوط به افزایش قیمت بنزین در آبان سال گذشته است. قطعا اگر این یارانه‌ها یکپارچه شوند و از تعدد آنها بکاهیم، نتایج بهتری خواهیم گرفت.

همتی با بیان اینکه برخی از این اصلاحات مدت‌هاست که مطرح می‌شود، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است، عنوان می‌کند: دولت اطلاعات کامل در زمینه وضعیت معیشتی شهروندان دارد. ما در حوزه‌های انتخابی شاهد رجوع افرادی هستیم که می‌گویند فلان یارانه یا مستمری‌شان قطع شده چون فلان درآمد را داشته‌اند. این نشان می‌دهد که ما ضعف اطلاعات در این زمینه نداریم. اگر همچنان در مورد یارانه‌ها، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و تغییری در شیوه‌های توزیع یارانه ایجاد نشده به دلیل قصور و تعلل است.

او تاکید می‌کند: نمایندگان مردم در مجلس یازدهم پیگیر امور معیشتی مردم هستند. بر این اساس آنها این قصور و تعلل‌ها را بررسی و دولت را ملزم به اصلاحاتی می‌کنند. باید تاکید کرد که پرداخت یارانه‌ها باید هدفمند و ضابطه‌مند باشد، وگرنه اهداف آن محقق نمی‌شود.