پاسخ ظریف به شایعات کاندیداتوری وی در انتخابات۱۴۰۰

پاسخ ظریف به شایعات کاندیداتوری وی در انتخابات۱۴۰۰