وجود ۸۵ پلاک پر خطر در قلب تهران

وجود ۸۵ پلاک پر خطر در قلب تهران

به گزارش بازتاب به نقل از مهر، زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای اسلامی‌شهر در تذکری در خصوص مشکلات منطقه ۱۲ گفت: ما در منطقه ۱۲ تهران با مشکلات متعددی روبرو هستیم. به رقم اینکه کانون سیاسی و اقتصادی کشور در این منطقه حضور دارد، یکی از قوه‌ها در اینجا مستقر است، ولی ما در اینجا یک مسئله خیلی جدی داریم. چهارده محله در منطقه دوازده داریم، هرکدام از اینها می‌توانند قلب تهران باشند و کانون شکل گیری تهران شاید یکی از همین محله‌ها بوده است.

نژاد بهرام افزود: یکی از جدی ترین مسائل این منطقه بحث فرسودگی است، بر اساس تحقیقات شاید منطقه ۱۰ اولین منطقه فرسوده شهرداری تهران باشد اما به لحاظ مساحت منطقه ۱۲ اولین منطقه فرسوده تهران است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: جالب اینجاست که در حدود شش منطقه اینجا میزان نوسازی در بافت فرسوده ۱۴ درصد است. درحالیکه در بقیه مناطق تهران به طور متوسط ۴۰ درصد می‌باشد. این دغدغه و نگرانی برای ما آنقدر زیاد است که باید ببینیم علت آن در بررسی‌‌‌های صورت گرفته یکی از جدی ترین علت هایش هم پوشانی بافت تاریخی و بافت فرسوده روی همدیگر است.

عضو کمیسیون شهرسازی خاطر نشان کرد: سالهاست که هم در طرح تفصیلی آمده و هم در پیشنهادات متعددی که سازمان نوسازی کرده است موضوع ارائه لایحه حق انتقال توسعه بوده است. حق انتقال توسعه یعنی یک فرصت که می‌تواند در نوسازی بافت حرکت جدی را به خرج بدهد اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق صورت نگرفته است.

وی افزود: همین جا از معاونت شهرسازی می‌خواهم روی این قضیه به شدت تمرکز کنید و جزو دستورالعمل‌‌‌های طرح تفصیلی بوده و ما باید انجام می‌دادیم، ولی متاسفانه بعد از سالها هنوز انجام نشده و پیش از این هم مورد توجه واقع نشده است.

عضو کمیسیون شهرسازی خاطرنشان کرد: ما با کاهش جمعیت شدید روبرو هستیم در منطقه ۱۲، علت اصلی کاهش جمعیت در این منطقه موضوع کاهش ارتقا ارزش سکونت است، یعنی ارزش سکونت در این منطقه کاهش پیدا کرده و مردم تمایل به ادامه زیست ندارند، هرچند که خانه‌ها نوساز شده باشند. خانه‌‌‌های نوساز تبدیل شده اند به انبارهای نوساز و مشکل بعدی در واقع امنیت است که حدود دوهزار ملک نا ایمن در منطقه ۱۲ شناسایی شده است، حدود ۱۴۰ تا پلاک پرخطر و ۸۵ پلاک بسیار پرخطر! که در این زمینه یک اقداماتی از سوی شهرداری صورت گرفته اما کافی نیست.