واکنش انبوه سازان به مسکن متری در بورس/ راه بهبود شرایط بازار مسکن چیست؟

واکنش انبوه سازان به مسکن متری در بورس/ راه بهبود شرایط بازار مسکن چیست؟

ایرج رهبر با اشاره به بحث ارائه مسکن متری در بورس گفت: پیش از این گفته شد که در بورس باید مسکن متری عرضه شود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازدهی بالایی، حداقل بیشتر از نرخ سود بانکی داشته باشد و از سوی دیگر برای کنترل قیمتها می‌خواهند از زور استفاده کنند.

وی افزود: این تناقض عملا نشان می‌دهد نقشه واحدی برای بازار مسکن هنوز وجود ندارد.

رهبر تاکید کرد: تنها برنامه ریزی که به رشد تولید منجر شود، می‌تواند به بهبود شرایط بیانجامد. وگرنه راهکارهای دیگر حتی اگر در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند در بلند مدت تبعاتی را به همراه خواهند آورد.

وی متذکر شد: به بیان دیگر اصلاح سیستم ضروری است و نمی‌توان از زیر بار آن شانه خالی کرد.