هیچ برنامه‌ای برای تولید محصولات تراریخته نداریم

هیچ برنامه‌ای برای تولید محصولات تراریخته نداریم

معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه ۵۰ درصد ارقام کلزا داخلی هستند، گفت: ارقام محصولات اصلی کشور مانند گندم و جو ۱۰۰ درصد داخلی و بومی‌هستند.

کاظم خاوازی – رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی – در نشستی خبری اظهار کرد: فعلا هیچ برنامه‌ای در موضوع تحقیقات و تولید محصولات ترایخته از جمله برنج در مرکز تحقیقاتی نداریم.

وی افزود: ۲۹ ﺭﻗﻢ بذر ﺯﺭاعی و ﺑﺎغی جدید اﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﻢ و آبی ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه که ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺁﻥ ﺯﺭاعی اﺳﺖ.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از وظایف بسیار حساس مرکز تحقیقات کشور، تولید اولیه بذر است. بذور تولیدی با نظارت در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.

خاوازی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در بخش شیلات، پایگاه تولید ماهی قزل‌آلا عاری از بیماری فعال شده و بچه ماهی‌های تولیدی به بهره‌برداران تحویل داده می‌شوند.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: صداوسیما باید در قالب برنامه تلوزیونی و رسانه‌ها در فضای مجازی، وقت مشخصی را به بهره‌برداران بخش کشاورزی و خانواده‌های آنها که جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند، اختصاص دهند.