هوای پایتخت ناسالم است

کیفیت هوای پایتخت هم اکنون برای گروه های حساس جامعه ناسالم گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوای پایتخت هم اکنون بر روی عدد ۱۲۱ قرار دارد و هوا برای گروه های حساس جامعه ناسالم است. این در حالی است که میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای پایتخت نیز بر روی عدد ۱۲۷ قرار داشت و کیفیت هوا برای گروه های حساس جامعه ناسالم بود.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص در این مدت ذرات معلق با عمق کمتر از ۲.۵ میکرون هستند. در چنین شرایطی افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.