هوای تهران ناسالم است

هوای تهران ناسالم است هوای پایتخت, گروه‌های حساس

میانیگن شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد 108 قرار دارد و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است. این در حالی است که میانگین این شاخص در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 106 قرار داشت و هوا برای گروهای حساس ناسالم بوده است.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران از ابتدای سال جاری 15 روز هوای پاک،‌ 156 روز هوای قابل قبول،‌ 48 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 2 روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها را تجربه کرده است.