هشدارهای فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری درباره شیوع کرونا در مدارس /فیلم

هشدارهای فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری درباره شیوع کرونا در مدارس /فیلم

صحبت های دکتر هاشمیان، فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه بهشتی در مورد بازگشایی مدارس و کرونا را بشنوید.