نیکزاد و مصری نواب رئیس مجلس شدند

نیکزاد و مصری نواب رئیس مجلس شدند

علی نیکزاد و عبدالرضا مصری نواب رئیس مجلس در سال دوم شدند.

انتخابات هیات رئیسه مجلس برای دومین سال در صحن علنی مجلس برگزار شد.

قالیباف در این رأی گیری به عنوان رییس مجلس در دومین سال انتخاب شد.

مجلس سپس وارد رأی گیری برای نواب رئیس شد. علی نیکزاد و عبدالرضا مصری دو کاندیدای پست نایب رئیسی بودند که به ترتیب 206 و 205 رأی کسب کردند.

به گزارش خبرآنلاین، مصری در این انتخابات جایگزین قاضی زاده هاشمی شد که بخاطر حضور در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده بود.