نرخ ارز در بازار بین بانکی ثابت ماند

نرخ ارز در بازار بین بانکی ثابت ماند

ارزش ۴۶ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به واسطه تعطیلی آخر هفته میلادی نرخ ارز بدون تغییر بوده است.

میزان